UX onderzoek op locatie

Complete focus op het verbeteren van de flow in het WUA UX lab (incl. meekijkruimte) in het centrum van Amsterdam.

Wat is UX onderzoek op locatie?

Bij UX-onderzoek wordt de gebruiksvriendelijkheid en het gebruiksgemak van een website of app onderzocht. Het testen van specifieke onderdelen van een online omgeving hoort hier ook bij, bijvoorbeeld het onderzoeken van de chatbot, onboarding proces of voice assistent.

WUA beschikt over een modern uitgeruste onderzoeksruimte voorzien van de meest geavanceerde biometrische apparatuur voor desktop, tablet en smartphone. De perfecte omgeving om direct met je team aan de slag te gaan met de bevindingen uit het onderzoek.

  • Hoge kwaliteit respondenten door werving en selectie in samenwerking met extern panelbureau

  • Opzet, uitvoering en begeleiding door een senior UX onderzoeker

  • Live (extern) meekijken in één van onze ruimtes tijdens de usability dag via een livestream.

  • Zicht op onderliggende motivaties en behoeftes door middel van diepte-interviews

  • Observeer  het kijk- en klikgedrag van de respondent met behulp van Eyetracking

  • Leg de belangrijkste resultaten en verbeterpunten vast tijdens de actieworkshop

Extra’s

  • Kwalitatieve maatwerkrapportage van de senior UX onderzoeker met resultaten, conclusies en aanbevelingen per thema

  • Best Practice inzichten en inspiratie vanuit de WUA Benchmark

  • Inzet van verschillende biometrische onderzoekstechnieken  

Haal meer uit je onderzoek

1.

2.

3.

4.

5.

Planning

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een usability onderzoek vraagt om voorbereidingen van zowel de klant als de onderzoekers van WUA. Het traject start met een kick-off waarin we de wensen en behoeften van de klant bespreken, de onderzoeksvraag in kaart brengen en de beoogde doelgroep inzichtelijk maken. Van hieruit kunnen de usability experts van WUA een vertaalslag maken naar de precieze insteek en de geschikte methodiek.

Werving van hoge kwaliteit respondenten

De werving van respondenten ligt in handen van de allerbeste externe bureaus: zij zijn volledig gespecialiseerd in het werven van respondenten voor kwalitatief usability onderzoek. Hierdoor kunnen we een beroep doen op een grote groep mensen van verschillende leeftijden, interesses, geografische locaties en culturele achtergronden. De selectiecriteria worden in samenwerking met de klant afgestemd en vastgesteld, zodat deze aansluiten op de gewenste doelgroep en de representativiteit van het onderzoek wordt gewaarborgd.

Respondenten
interviewmethode

Gespreksleidraad opstellen

De eerste stappen zijn het opstellen van de selectiebriefing voor de rekrutering van de respondenten en het opstellen van de gespreksleidraad. De gespreksleidraad vormt het uitgangspunt voor de dataverzameling in de vorm van kwalitatieve interviews. Het opstellen van zowel de selectiebriefing als de gespreksleidraad gebeurt altijd met terugkerende feedbackmomenten vanuit de klant.

Onderzoeksdag met actieworkshop

Tijdens de onderzoeksdag kijkt en luistert het team actief naar de interviews en worden belangrijke inzichten op post-its meegeschreven. Dit alles onder begeleiding van de senior UX onderzoekers. Zij kunnen indien gewenst tijdens de interviews direct bijsturen, aanvullende vragen verwerken of de focus van het interview verleggen. Alle interviews met de respondenten komen na afloop beschikbaar in MyWUA: een persoonlijke online klantomgeving 

Aan het eind van de dag verzamelen we met elkaar de belangrijkste kwalitatieve inzichten tijdens de actieworkshop. De onderzoekers helpen met het vertalen van de inzichten naar concrete oplossingen en vervolgacties. Direct na het onderzoek kan je als klant aan de slag met de geleverde next actions.

 

Extra’s

WUA biedt klanten meer dan alleen een onderzoeksdag, we leveren op aanvraag aanvullende diensten en services om meer uit de samenwerking te halen

Ontdek de mogelijkheden

Frisse, vernieuwende inzichten in de gebruikservaring van je (mobiele) website, app of commercial.

Meer info
Meer info