Techniek

Een UX onderzoek dat bij jouw behoefte past door gebruik van techniek, diepte-interviews en biometrisch onderzoek, zoals Eye Tracking, Facial Coding en Neuro Research

Onze techniek

Next level usability onderzoek met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve meetinstrumenten.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie

Interviewmethode

In een usability onderzoek van WUA wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews, ook wel kwalitatieve of diepte-interviews genoemd. Anders dan bij een gestructureerd interview, wordt er soms afgeweken van het gespreksleidraad. Hierdoor wordt de respondent zoveel mogelijk vrij gelaten tijdens het doorlopen van de site en gevraagd om zo spontaan mogelijk te reageren. De deelnemer wordt aangemoedigd zijn spontane reacties, gedachten en handelingen onder woorden te brengen en te motiveren (Thinking Out Loud techniek). Waar mogelijk worden gerichte (verdiepende) vragen gesteld, om te achterhalen wáárom gebruikers wel of geen gebruiksgemak ervaren, en hoe onduidelijkheden en ongemak kunnen worden weggenomen.

Usability Onderzoek Website
Usability Onderzoek Website

Eye Tracking

Met behulp van de techniek eye tracking worden heatmaps opgebouwd, waarbij in kaart gebracht wordt waar de ogen naartoe gaan en hoe vaak ze terugkomen op dezelfde plek op een website. Met behulp van kleuren wordt aangegeven of er vaak gekeken wordt (rood) of juist minder (groen). Met eyetracking krijg je inzichtelijk waar de interesse van een respondent naartoe gaat, hoelang men op een bepaalde plek blijft hangen, hoe vaak ze terugkomen en in welke volgorde een website bekeken wordt.

Facial Coding

Facial Coding is een eenvoudige techniek om meer inzicht te krijgen in de emotionele reacties van de gebruiker. Het voordeel van deze tool is dat het onderzoekers in staat stelt te achterhalen welke basisemoties gebruikers ervaren. De opzet van dit type onderzoek is te verdelen in drie stappen. Eerst registreert de camera het gezicht van een gebruiker. Vervolgens identificeert de camera de belangrijkste gezichtspunten, zoals de mond en ogen van een persoon. Ten slotte legt de camera de gezichtsbewegingen en de gezichtsstructuur vast. Gezichtscodering geeft vervolgens inzicht in de volgende elementen.

  • 7 basisemoties: vreugde, woede, verrassing, angst, minachting, verdriet en walging

  • Valence: positieve, negatieve en neutrale gevoelens

  • Emotiekanalen: glimlachen, wenkbrauwen fronsen, fronsen, etc.

  • 33 oriëntatiepunten van het gezicht
  • Hoofdoriëntatie: pitch-, yaw- en rolhoeken in een 3D-ruimte
  • Interoculaire afstand: afstand tussen de twee buitenste ooghoeken
  • Emotionele betrokkenheid

EEG Neuro research

EEG Neuro Research

Neuro Research wordt steeds vaker gebruikt om websites, films, winkels, tv-commercials, verpakkingen en marketingdisplays te testen. Het testen van deze media of displays gebeurt met behulp van een EEG-machine. EEG is een afkorting van Electroencephalography en bestudeert hersenactiviteit. Met behulp van Neuro Research kunnen we het bewuste van het onderbewuste scheiden.

De manier waarop we dingen ervaren, wordt altijd op twee manieren verwerkt in ons brein (systeem 1 en systeem 2).
• Systeem 1 is snel, instinctief en gedreven door emotie.
• Systeem 2 is langzamer, cognitief en gebaseerd op logica.

Met de techniek van Neuro Research wordt het systeem-1-denken getest.