Remote UX onderzoek

Combineer meekijken met een remote usability dag met overige werkzaamheden vanaf thuis of iedere andere locatie.

Wat is Remote UX onderzoek?

Tijdens het Remote UX Onderzoek van WUA testen we een (protoype) website, app, mock-up of design. Dit doen we via een een online video interview, waarin we testen op gebruiksvriendelijkheid. Remote houdt in dat alle partijen (UX onderzoeker, klant en respondent) online en op afstand van elkaar deelnemen aan de onderzoeksdag, via gebruiksvriendelijk video platform. Met Remote UX onderzoek analyseer je op afstand hoe een gebruiker jouw product of journey ervaart en bespreek je direct verbeterkansen met het team.

 • Hoge kwaliteit respondenten door werving & selectie in samenwerking met extern panelbureau

 • Opzet, uitvoering en begeleiding door een senior UX onderzoeker

 • Online meekijken met video interviews vanaf een locatie naar keuze

 • Zicht op onderliggende motivaties en behoeftes door middel van online diepte-interviews

 • Mogelijkheid tot stellen van aanvullende vragen in afgeschermde chatfunctie

 • Leg de belangrijkste resultaten en verbeterpunten vast tijdens de digitale actieworkshop

Extra’s

 • Kwalitatieve maatwerkrapportage van de UX onderzoeker met resultaten, conclusies en aanbevelingen per thema

 • Best Practice inzichten en inspiratie vanuit de WUA Benchmark

Haal meer uit je onderzoek
Remote UX Desktop

1.

2.

3.

4.

5.

Planning

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een usability onderzoek vraagt om voorbereidingen van zowel de klant als de onderzoekers van WUA. Het traject start met een online kick-off waarin we de wensen en behoeften van de klant bespreken, de onderzoeksvraag in kaart brengen en de beoogde doelgroep inzichtelijk maken. Van hieruit kunnen de usability experts van WUA een vertaalslag maken naar de precieze insteek en de geschikte methodiek.

Werving en selectie van hoge kwaliteit respondenten

De werving van respondenten ligt in handen van de allerbeste externe bureaus: zij zijn volledig gespecialiseerd in het werven van respondenten voor kwalitatief usability onderzoek. Hierdoor kunnen we een beroep doen op een grote groep mensen van verschillende leeftijden, interesses, geografische locaties en culturele achtergronden. De selectiecriteria worden in samenwerking met de klant afgestemd en vastgesteld, zodat deze aansluiten op de gewenste doelgroep en de representativiteit van het onderzoek wordt gewaarborgd.

 

User experience respondenten
UX Gespreksmethode

Gespreksleidraad opstellen

De eerste stappen zijn het opstellen van de selectiebriefing voor de rekrutering van de respondenten en het opstellen van het gespreksleidraad. Het gespreksleidraad vormt het uitgangspunt voor de dataverzameling in de vorm van kwalitatieve interviews. Het opstellen van zowel de selectiebriefing als het gespreksleidraad gebeurt altijd met terugkerende feedbackmomenten vanuit de klant.

Online onderzoeksdag via videoplatform & actieworkshop

Tijdens de Remote UX Onderzoeksdag maken we gebruik van verschillende, gebruiksvriendelijke online tools. Jouw volledige team en andere stakeholders kunnen online met de interviews meekijken via een video platform. Tijdens elk interview kan er “intern” overlegd worden in de afgeschermde chatfunctie. Alle interviews met de respondenten komen na afloop beschikbaar in MyWUA: een persoonlijke online klantomgeving. Bij voorkeur gebruiken we Microsoft Teams voor tussentijds overleg en voor de actieworkshop aan het einde van de dag.

Tijdens deze actieworkshop verzamelen we met elkaar de belangrijkste kwalitatieve inzichten. De onderzoekers helpen met het vertalen van de inzichten naar concrete oplossingen en vervolgacties. Direct na het onderzoek, kan je als klant aan de slag met de geleverde next actions.

Extra’s

WUA biedt klanten meer dan alleen een onderzoeksdag, we leveren op aanvraag aanvullende diensten en services om meer uit de samenwerking te halen

De highlights van een Remote Live UX Onderzoek bij WUA 

 • Team-effort: Kijk mee met het hele team, vanaf een locatie naar keuze.

 • Flexibiliteit: Combineer interviews kijken met andere werkzaamheden, of kijk een hele dag mee.

 • Neutrale omgeving: Ervaar hoe respondenten in hun natuurlijke omgeving navigeren in jouw (prototype) website of app en zie direct waar het beter kan

 • Bredere doelgroep: Bereik een grote poule van (internationale) respondenten en bepaal samen met de experts van WUA jouw ultieme doelgroep.

 • Corona-proof: Altijd volledig conform de meest recente maatregelen rondom COVID-19