Onder de huidige RIVM-richtlijn is kwalitatief face-to-face onderzoek in ons Usability lab aan de Herengracht in Amsterdam weer mogelijk. Om een veilige, Corona-proof omgeving te creëren voor respondent, interviewer en klant, stemt het WUA Usability Team haar nieuwe aanpak en uitvoering af op de MOA-richtlijnen.

Het volgen van de richtlijnen betekent dat we onze reguliere usability onderzoeken weer kunnen uitvoeren. Nieuwsgierig waar een gebruiker juist wel of niet naar kijkt op een website of app? Of meer weten over de mate van frustratie? Per 1 juni is het ook weer mogelijk om een onderzoek met eyetracking en/of facial coding uit te voeren.

Maatregelen die we nemen bij een In-Lab Usability Onderzoek

Om een veilige, Corona-proof omgeving te realiseren voeren we een aantal maatregelen uit voorafgaand aan een usability onderzoek en ook tijdens een onderzoekdag. Op deze wijze garanderen we vanuit WUA de veiligheid van respondent, interviewer en klant. Een aantal van deze maatregelen zijn:

Respondenten die mogelijk een besmettingsbron zijn worden uitgesloten m.b.v. selectievragen. Deze vragen worden gesteld tijdens 4 checkmomenten:

  1. Bij selectie,
  2. Bij uitnodiging,
  3. Dag voor het onderzoek en
  4. Bij binnenkomst van het pand.

Tijdens het interview wordt minimaal 1,5m afstand gehouden tussen respondent en interviewer. Het WUA UX Lab voorziet ruim in deze mogelijkheid.
Er wordt voldoende tijd tussen de gesprekken gepland, zodat de respondenten elkaar niet “kruisen” tijdens het onderzoek. Zo vindt er geen onnodig contact plaats tussen respondenten onderling.
Meekijkers houden minimaal 1,5m afstand van elkaar. Dat betekent dat we per 1 juni 2020 maximaal 6 meekijkers kunnen ontvangen in onze Meekijkruimtes. We bieden nog altijd de mogelijkheid aan om via een externe locatie live mee te kijken met het onderzoek. Er zijn twee wachtruimtes gecreëerd zodat de reserve respondent niet in de ruimte van de wachtende respondent zit.
We nemen extra hygiënemaatregelen, waaronder het aanbieden van desinfectiegel, we maken meerdere malen contactpunten schoon met desinfecterende middelen.

Aanpak bij verslechtering huidige situatie

Mocht de situatie verslechteren en een aantal voorzorgsmaatregelen weer van kracht gaan, is het mogelijk om een remote usability onderzoek (link) uit te voeren bij ons. Hierdoor kunnen concepten alsnog snel getest en gevalideerd te worden!

We blijven de ontwikkelingen rondom de RIVM-richtlijnen nauwlettend in de gaten houden en zullen een update plaatsen op de website bij een verandering van de situatie. Bij eventuele vragen, neem contact op met (talitha.la.macchia@wuaglobal.com).